Zápis a ukážkové hodiny

Anglický jazyk pre deti na základných školách 

10.9. o 16:30 hod                        16.9. o 16:30 hod

Nemecký jazyk 

10.9. o 18:00 hod                        16.9. o 18:00 hod

Anglický jazyk 

10.9. o 18:00 hod                        16.9. o 18:00 hod