Aj ty môžeš mať svoju pobočku!

Vlastné podnikanie

Časová sloboda

Finančná nezávislosť

Know-how overené praxou

Školenia

Poradenstvo

Marketingová podpora

Zázemie stabilnej spoločnosti

Najnovšie trendy v oblasti jazykového vzdelávania

Vzdelávací systém pre lektorov

Podpora pri výberovom konaní lektorov
Obrázok pobočky systému

Obrázok pobočky systému

Popis franchisového systému

Jazyková škola ZARAZ sa prioritne zameriava na výuku cudzích jazykov prirodzeným spôsobom, teda tak ako sa učia deti materinský jazyk. Slovná zásoba sa učí na princípe častého opakovania, bez vedomého bifľovania. Snažíme sa ponúkať čo najefektívnejší a najjednoduchší spôsob výuky na naučenie, čo veľmi oceňujú naši zákazníci.

Franchísant po podpísaní zmluvy dostáva školenie na vedenie pobočky jazykovej školy ZARAZ v dohodnutom regióne a zároveň sa stáva jej majiteľom.

Podpora pre franchisantov

 • Know-how overené praxou
 • Školenia
 • Poradenstvo
 • Marketingová podpora
 • Zázemie stabilnej spoločnosti
 • Najnovšie trendy v oblasti jazykového vzdelávania
 • Vzdelávací systém pre lektorov
 • Podpora pri výberovom konaní lektorov

Nevyhnutná investícia do začiatku

 • od 3500 EUR.

Základné požiadavky

 • Učebňa od 15-20m2 (na začiatku stačí jedna)
 • Obchodné myslenie
 • Organizačné schopnosti
 • Nie je potrebná prax v obore

Informácie o franchisorovi

ZARAZ s. r. o.
Záhradná 662/23, 965 01 Žiar nad Hronom
www.zaraz.sk

Kontaktná osoba pre záujemcov o licenciu: Martin Knoška
+421 908 921 819
martinknoska@zaraz.sk