Angličtina

Naša jazyková škola sa prioritne zameriava na výučbu anglického jazyka Callanovou metódou. Viac o Callanovej metóde tu.

V cene kurzu urobíme vstupný test na zhodnotenie Vašich vedomostí a následným testovaním počas celej výučby Vám vieme presne zdokumentovať Vaše reálne pokroky vo vzdelávaní.

Ak si len chcete prehĺbiť vedomosti formou konverzačných hodín, alebo sa potrebujete zdokonaliť v slovnej zásobe v konkrétnom obore, prípadne máte záujem o Business English, ste u nás správne.

Vieme podľa Vašich individuálnych požiadaviek prispôsobiť výučbu presne na mieru pre každého študenta.

Chcete sa prihlásiť do kurzu ? Kliknite tu.

Nemčina

Informácie o kurzoch nemeckého jazyka nájdete pod jednotlivými pobočkami, alebo priamo cez náš kontaktný formulár.

Nemecký jazyk stále ostáva na druhom mieste v rebríčku našich záujemcov o štúdium cudzích jazykov.

Uvedomujeme si a z našich dlhoročných skúseností môžeme aj potvrdiť, že cudzí jazyk sa študent najlepšie naučí aktívnou komunikáciou. Tohto poznatku sa držíme aj pri vyučovaní nemeckého jazyka. Naša vlastná konverzačná metóda prinúti študenta maximálne sa sústrediť a aktívne sa učiť priamo na hodine.

Pokiaľ chcete získať zamestnanie v nemecky hovoriacich krajinách ako opatrovateľ, neváhajte a prihláste sa do našich kurzov nemčiny pre opatrovateľov, kde získate potrebnú slovnú zásobu na výkon Vášho zamestnania a navyše ju budete vedieť používať v jednoduchých konverzačných vetách.

Ak potrebujete odborne konverzovať, kompletne Vás pripravíme v obore, ktorý si vyberiete.

Ruština

Kurzy ruštiny, ktoré vás naozaj naučia rozprávať.
Uvedomujeme si, že ruský jazyk sa opäť dostáva do popredia, a preto mu v našej jazykovej škole venujeme pozornosť, ktorá mu patrí. Kurzy sú tvorené tak, aby sa študent naučil reč používať, aby vedel v danom jazyku písať a aby rozumel hovorenej reči. Obsah kurzov prispôsobuje požiadavkám skupiny.

Španielčina

Španielsky jazyk patrí medzi najviac rozšírené jazyky. Po celom svete sa nájdu menšie aj väčšie krajiny, ktorých hlavným dorozumievacím jazykom je práve španielčina a preto tomuto exotickému jazyku venujeme pozornosť aj v našej jazykovej škole. Vyučovanie vedieme komunikačnou formou, aby študent hneď od prvej hodiny využíval jazyk a aktívne s ním pracoval. Naučíme Vás využívať jazyk v bežnej konverzácii, alebo prispôsobíme obsah vyučovania Vaším požiadavkám.

Slovenčina pre cudzincov / Slovak for foreigners

Naša jazyková škola sa stará aj o tých, ktorí majú záujem sa naučiť aj taký ťažký jazyk, ako je slovenčina. Hodiny Slovenčiny pre cudzincov sú koncipované tak, aby sa študent jazyk učil pre neho, čo najjednoduchším spôsobom, a aby sa výsledky dostavili čo najskôr. Skúsenosti, ktoré máme, sme využili v tvorení obsahu hodín. Slovenčinu sa u nás môžete učiť na hromadných, individuálnych aj firemných  kurzoch.

Skupinové kurzy

O tom, v ktorom meste prebiehajú momentálne aké kurzy a informácie o cenách jednotlivých kurzov ,sa môžete informovať pod jednotlivými pobočkami, alebo cez náš kontaktný formulár.

Skupinové kurzy v našej jazykovej škole prebiehajú prevažne v poobedných hodinách. Robíme polointenzívne a intenzívne skupinové kurzy.

Polointenzívne kurzy bývajú 2x do týždňa vždy po dvoch vyučovacích hodinách vo vopred stanovenom čase.

Intenzívne kurzy bývajú častejšie. Tam je intenzita minimálne 3x do týždňa po dve vyučovacie hodiny.

V skupinách môže byť maximálne desať študentov, vyšší počet nie je prípustný, aby lektor mohol venovať dostatočnú pozornosť všetkým študentom. Jeden kurz trvá 28 vyučovacích hodín. Po vyčerpaní zaplatených hodín môžete pokračovať v kurze ďalej a objednať si další.

Individuálne kurzy

V prípade že máte záujem o individuálny kurz bližšie, informácie môžete získať priamo cez náš kontaktný formulár, alebo na kontaktných údajoch uvedených pod jednotlivými pobočkami.

Individuálne kurzy robíme v počte jeden študent – lektor, alebo môžete byť aj viac študentov v skupine napr. manželský pár, alebo skupina kamarátov. Výhodou je že cena za hodinu bude za každého dalšieho študenta navýšená už len o jedno euro.

Individuálny kurz robíme pre klientov, ktorí sú časovo zaneprázdnení, majú nepravidelnú pracovnú dobu, alebo chcú mať špeciálnu metódu výučby, respektíve chcú čisto len konverzačné hodiny, nevyhovuje im výučba v skupine, chcú mať individuálny prístup… a podobne.

Pri individuálnych kurzoch študent spravidla napreduje o cca 30% rýchlejšie ako v kurzoch skupinových. Lektor počas výučby upriami 100 % pozornosti na cudzí jazyk a tak sa študent aktívne učí priamo na hodine. Vyučovacie hodiny pri individuálnych kurzoch neprepadávajú. Lektor sa prispôsobuje časovým možnostiam študenta. Keď študent deň vopred oznámi lektorovi zrušenie dohodnutej hodiny, tak mu neprepadne, ale si ju môže podľa dohody s lektorom kedykoľvek nahradiť.

Máme overené, že pokiaľ študent chodí do skupinového kurzu a do mesiaca vymešká cca 5x vyučovanie, tak sa mu cenovo oplatí individuálny kurz. Pri skupinovom by zaplatil oveľa viac a ešte by sa musel aj individuálne doučiť vymeškané učivo.

Firemné kurzy

Vyučujeme aj firemných klientov, a to buď u nás, alebo priamo v priestoroch spoločnosti. Naplánujeme výučbu podľa potrieb spoločnosti, od vstupného vedomostného auditu, cez monitorovanie priebežného progresu v závislosti od času a intenzity vyučovacích hodín, až po záverečné vedomostné preskúšanie. V maximálnej miere prispôsobíme výučbu časovým možnostiam firemného klienta. Vedieme kompletnú evidenciu a na požiadanie urobíme aj kompletný monitoring progresu jednotlivých študujúcich.

Pre viac informácií a zaslanie cenovej ponuky nás kontaktujte na tel. čísle : +421908921819, alebo mailom : martinknoska@zaraz.sk

Zaraz Online

Ak to máte ďaleko do našej jazykovej školy, alebo sa Vám nechce navštevovať hromadné kurzy a Váš čas je veľmi vzácny, vyskúšajte náš nový produkt „online anglicky“, kde sa môžete z pohodlia domova učiť anglicky rýchlejšie priamou metódou.

Naša lektorka upriami 100% Vašej pozornosti na anglický jazyk počas celej vyučovacej hodiny a Vy tak napredujete oveľa rýchlejšie a ešte k tomu šetríte náklady na cestovné a čas s tým spojený.

Hodiny, ktoré si zaplatíte si vyberiete vtedy, keď to bude vyhovovať Vám, nemusíte svoj čas prispôsobovať termínom hromadných kurzov.

Pokiaľ zistíte, že online anglicky Vám nepostačuje, alebo z nejakého dôvodu nevyhovuje, vieme Vás kedykoľvek zaradiť do našich prebiehajúcich kurzov podľa Vašej úrovni vedomostí, resp. môžete si dať individuálny kurz s našimi lektormi „face to face“.

Kto sa môže prihlásiť na kurzy online anglicky?

Každý kto má notebook s webkamerou a pripojením na internet, resp. počítač, webkameru , sluchatka, alebo reproduktory a pripojenie na internet.
Cenník:
Individuálny kurz – online anglicky:
20,- EUR/hod pri objednávke 5 hodín
19,- EUR/hod pri objednávke 10 hodín
18,- EUR/hod pri objednávke 16 hodín

*Vyučovacia hodina trvá 50 minút, pokiaľ dohodnutý termín klient zruší deň vopred, hodina mu neprepadne, dohodne si náhradný termín s lektorom.

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom onlineanglicky@zaraz.sk alebo na tel.číslo 0915/494 713

Máte záujem vyskúšať si hodinu online výučby zdarma ? Kliknite tu

Nemčina pre opatrovateľky

Informácie o kurzoch nemeckého jazyka pre opatrovateľky nájdete pod jednotlivými pobočkami, alebo priamo cez náš kontaktný formulár.

Pokiaľ chcete získať zamestnanie v nemecky hovoriacich krajinách ako opatrovateľ, neváhajte a prihláste sa do našich kurzov nemčiny pre opatrovateľov, kde získate potrebnú slovnú zásobu na výkon Vášho zamestnania a navyše ju budete vedieť používať v jednoduchých konverzačných vetách.

Ako bonus Vám zároveň ponúkame aj prácu opatrovateľky. Po absolvovaní nášho kurzu budete uprednostnení pri výberovom pohovore. Ak máte záujem o prácu opatrovateľky bližšie informácie môžete získať na tel. č.: 0908 921 819, alebo mail.: martinknoska@zaraz.sk

Ak potrebujete odborne konverzovať, kompletne Vás pripravíme v obore, ktorý si vyberiete.