Anglicky až 4-krát rýchlejšie

Určite ste už počuli o metóde, pomocou ktorej sa môžete naučiť anglicky až 4-krát rýchlejšie?  Za touto záhadou nie je zázračný liek ani mystika, ale 15 ročné úsilie profesionálnych školiteľov.

Recept je jednoznačný – Callanova metóda.

Priemerný poslucháč potrebuje pri normálnom  vyučovaní 350 hodín, aby sa pripravil na skúšku Cambridge Preliminary.

Pri Callanovej metóde mu na to stačí 80 hodín.

Normálne vyučovanie 350 hodín
Callanova metóda 80 hodín

Ako to funguje

Callanova metóda je efektívny a fungujúci spôsob výučby anglického jazyka. Je alternatívou k tradičným metódam výučby. Vyvíjala sa 15 rokov vo Veľkej Británii na Cambridgeskej univerzite. V súčasnej dobe pomocou tejto metódy vyučuje viac ako 400 škôl po celom svete.

 Memorovanie a bifľovanie je už minulosťou. Ľudský mozog je prispôsobený k rýchlejšej absorpcii cudzích jazykov. Tvorcovia metódy vychádzajú z poznania ľudskej psychiky a pozorovania detí pri učení materinskej reči

Hovorte po anglicky!

Callanova metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne. Pokročilejší študenti si pochvaľujú predovšetkým odbúranie strachu hovoriť cudzím jazykom (podľa štatistík má tento problém až 90% ľudí). U začiatočníkov je motivujúci hlavne výrazný jazykový pokrok, ktorý pomocou tejto metódy dosahujú.

Prirodzené vyučovanie

Callanov systém výučby je orientovaný na praktickú stránku jazyka – rozprávanie a porozumenie, teda to, čo ľudia najviac potrebujú v každodennom živote. Samozrejme, že aj gramatika je plnohodnotne zastúpená, avšak je vyučovaná prirodzene, počas konverzácie, presne tak, ako sa malé dieťa učí svoj materinský jazyk.

Garancia úspechu

Garantujeme svojim študentom, že ak po absolvovaní všetkých lekcií Callanovej metódy nezložia skúšky Cambridge na štátnych či vysokých školách, budeme im poskytovať bezplatné hodiny dovtedy, až kým danú skúšku nezložia.

Systém vyučovacích hodín

Hneď úvodom vás upúta dynamika a rýchlosť vyučovacích hodín. Lektor rozpráva po anglicky primeranou rýchlosťou, čím maximálne simulujeme anglicky hovoriace prostredie. Tým sa zabezpečuje 100% koncentráciu na jazyk a hodiny sú teda naozaj efektívne. Učíte sa priamo na nich.

Výučba je založená na rýchlych otázkach a odpovediach. Pri odpovediach, s ktorými vám pomáha na začiatku lektor, sa vám automaticky vytvára podmienený reflex a reagujete bez premýšľania, aký čas prípadne predložku máte použiť. Neučíte sa teda pracným memorovaním ako u ostatných metód, ale priamo konverzáciou a precvičovaním si daných javov.

Jazyk sa teda učíte prirodzene, tak ako ste sa naučili materinskú reč. V klasických jazykových školách je výsledok do veľkej miere závislý od lektora. V Callanovej metóde sa profesionálni lektori striedajú, čím sa opäť simuluje anglicky hovoriace prostredie.

Vyskúšajte zadarmo

Dobrou správou je že Callanovu metódu môžete vyskúšať  aj Vy u nás, alebo vo Vašej firme nezáväzne a úplne zadarmo. Na prvej skúšobnej hodine tak zistíte, či je tento spôsob výučby rovnako vhodný pre Vás ako aj pre tisíce spokojných klientov…

Takže pred definitívnym zapísaním sa do kurzu anglického jazyka, ktorý vyučujeme Callanovou metódou, poskytujeme pre záujemcov tzv. ukážkové hodiny ZDARMA, aby mali možnosť pozrieť si a priamo vyskúšať ako Callanova metóda vyzerá v praxi.

Ukážková hodina ZDARMA

Na záver

Callanova  metóda zaručuje každému študentovi vynikajúce výsledky. Nezaťažuje študentov zbytočnými domácimi úlohami, je jednoduchá a príjemná.

Táto metóda je vhodná pre študentov v každom veku, bez ohľadu na to za akým účelom študent angličtinu študuje. Nevyžaduje si žiadne špeciálne pomôcky, dokonca  ani tabuľu, alebo dodatočné knihy. V skupinovom kurze je maximálne desať študentov.

Oficiálna stránka Callan Method: www.callan.co.uk