80%  vyučovacej hodiny budete komunikovať v cudzom jazyku.

Maximálny počet študentov na hodine nepresiahne číslo 10.

ZDARMA

U nás aj úplný začiatočník rozpráva cudzím jazykom už na prvej hodine, môžete sa o tom presvedčiť absolvovaním ukážkovej hodiny ZDARMA.

ROZVRH

Nebudeme meniť rozvrh hodín v danom kurze počas zmluvného obdobia.

Schopnosť žiakov jazykových škôl naučiť sa cudzí jazyk býva negatívne ovplyvnená:

  • Nadmerným používaním slovenského jazyka v snahe o vysvetlenie teórie a gramatiky.
  • Príliš veľkým počtom žiakov v jednej triede.
  • Odkladaním komunikácie v cudzom jazyku na neskorší čas počas kurzu a prehlbovaním psychického bloku.
  • Zmenami rozvrhu hodín.

V každej pobočke jazykovej školy ZARAZ Vám preto vždy garantujeme že:

  • 80% vyučovacej hodiny budete komunikovať v cudzom jazyku.
  • Maximálny počet študentov na hodine nepresiahne číslo 10.
  • U nás aj úplný začiatočník rozpráva cudzím jazykom už na prvej hodine, môžete sa o tom presvedčiť absolvovaním ukážkovej hodiny ZDARMA.
  • Nebudeme meniť rozvrh hodín v danom kurze počas zmluvného obdobia.

Ak tieto garancie porušíme, vrátime Vám cenu jazykového kurzu a budete to mať napísané aj v zmluve o poskytnutí jazykových služieb.

Podrobnosti o našich garanciách

80% z vyučovacej hodiny budete komunikovať iba v cudzom jazyku

Všetci vieme veľmi dobre, že cudziu reč sa naozaj dobre naučíme iba vtedy, ak ňou neustále rozprávame! Tak sme sa predsa naučili aj svoj materinský jazyk.

Vyučovacie hodiny prebiehajú v malých skupinách v maximálnom počte do 10 študentov v jednej skupine

Kde máme záruku, že na vyučovacej hodine, ktorá trvá 50 minút, budeme hovoriť dlhšie ako 2,5 minúty, keď máme ďalších 20 spolužiakov, a samozrejme chcú hovoriť rovnako intenzívne? Ako dlho by som sa učil svoju rodnú reč, ak by mi unavení rodičia dovolili rozprávať ňou len 5 minút denne?

Aj úplný začiatočník rozpráva cudzím jazykom už od prvej hodiny

Poznáte to všetci, ak sa chce niekto rýchlo naučiť cudzí jazyk a má dostatok peňazí čo urobí, alebo čo by ste urobili vy? Zaplatí si jazykový pobyt v cudzej krajine, aby tam s materinskou rečou neprišiel vôbec do žiadneho kontaktu. To ho prinúti učiť sa aktívne cudzí jazyk počas celej doby, lebo je prinútený v tom jazyku rozmýšľať a venuje mu 100% svojej pozornosti. Učí sa prakticky neustále. Prečo by som teda mal na vyučovacej hodine, za ktorú platím rozprávať materinským jazykom?

Počas doby trvania kurzu sa nezmení rozvrh hodín

Ak má niekto časovo náročné zamestnanie a vedomosti z cudzieho jazyka by mu vylepšili plat a možno aj zmenili pracovnú pozíciu, tak prečo by mal platiť za kurz, kde je normálne, že zmenia rozvrh podľa potrieb jazykovej školy bez jeho súhlasu? Môže sa stať, že v polovici kurzu zistím, že prebieha v časoch, ktoré mi nevyhovujú a napriek tomu, že si to platím, nemám možnosť učiť sa.

Vrátenie peňazí pri nedodržaní zmluvných podmienok

Samozrejme pozná to každý, keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú… alebo medové motúzy popod nos strkajú. Ako prekonám strach z kúpy nejakého výrobku, alebo služby, keď nemám istotu, či to čo sa prezentuje ja naozaj pravda? Riešenie je jednoduché, ak budem mať zmluvu, kde sa mi predajca zaručí, že mi vráti peniaze v prípade, ak nedodrží to, čo o danom výrobku, resp. službe povedal, je to vyriešené.

Ak uvažujete o návšteve jazykovej školy a oslovila Vás naša ponuka, veľmi sa potešíme, keď sa rozhodnete práve pre nás.

V prípade záujmu o jazykový kurz, nájdete všetky potrebné informácie o kurzoch pod jednotlivými pobočkami, alebo vyplňte kontaktný formulár tu. V prípade záujmu o absolvovanie ukážkovej hodiny ZDARMA kliknite tu.

Radi a ochotne zodpovieme Vaše otázky.

Ak si myslíte, že nemáte nadanie na cudzie jazyky, návštevou našich kurzov Vám radi vyvrátime toto tvrdenie. Cudzí jazyk sa naučí každý, kto sa dokáže naučiť materinský jazyk, stačí len nájsť ten správny spôsob.