Kurzy pre zamestnaných plne hradené úradom práce!

Jazyková škola ZARAZ - Kurzy pre zamestnaných plne hradené úradom práce! 1

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ je financované vzdelávanie prostredníctvom Úradu práce. Je určené pre zamestnaných ľudí i živnostníkov, ktorí pociťujú popri vo svojom zamestnaní potrebu sa vzdelávať a dokvalifikovať v určitej oblasti.

AKO POSTUPOVAŤ?

  1. Vyberiete si kurz z našej ponuky kurzov.
  2. Kontaktujete nás, aby sme Vám vystavili potrebné dokumenty.
  3. Zamestnanec sa zaeviduje na ÚPSVaR v mieste svojho trvalého bydliska.
  4. Vy, písomne požiadate ÚPSVaR o schválenie požadovaného vzdelávania formou vyplnenej Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie.

V PRÍPADE ZÁUJMU O JAZYKOVÉ KURZY PROSTREDNÍCTVOM PROJEKTU „NESTRAŤ PRÁCU VZDELÁVAJ SA“ NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ NA TEL. Č.  0949 540 257 , ALEBO MAILOM NA evakralova@zaraz.sk