Skupinový kurz – Nemecký jazyk

  • Podľa aktuálneho záujmu otvárame každý mesiac nové skupinové kurzy
  • Kurzy pre rôzne jazykové úrovne
  • Možnosť pridať sa do existujúceho skupinového kurzu
  • Vyučovanie prostredníctvom metódy „Rýchlo po nemecky“
  • Viac o výučbe Nemeckého jazyka
  • Viac o skupinových kurzoch
  • V cene kurzu je 28 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina trvá 50 minút), občerstvenie, CD, certifikát
  • CENA: 149 €
  • CENA UČEBNICE „Schnell auf Deutsch I., II.“ : 20€

Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0902 645 030, mailom: janaandelova@zaraz.sk alebo priamo tu.

Tešíme sa na Vás!