Slovenčina pre cudzincov / Slovak for foreigners

Jazyková škola ZARAZ - Slovenčina pre cudzincov / Slovak for foreigners 1

 • Individuálny kurz
  • CENA: 18 eur / 50 minút/osoba
   • S prácou a životom u nás ti pomôže COMIN v Nitre
 • Individual course
  • Fee: 18 eur / 50 min./per person
   • COMIN in Nitra will help you to find job and  give you more advice