Skupinový kurz – Anglický jazyk

  • Podľa aktuálneho záujmu otvárame každý mesiac nové skupinové kurzy
  • Kurzy pre rôzne jazykové úrovne
  • Viac o Callan Method
  • Viac o výučbe Anglického jazyka
  • Viac o skupinových kurzoch
  • V cene kurzu 28 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina trvá 50 minút), občerstvenie, CD, certifikát
  • CENA: 149 €
  • CENA UČEBNICE „Callan Method 1 -12“: 25€

Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0902 645 030, mailom: janaandelova@zaraz.sk alebo priamo tu.

Tešíme sa na Vás.