Firemné vzdelávanie

Výhody pre vašu firmu:

  • prispôsobíme vyučovanie vašim požiadavkám
  • vyučovanie u vás bez nutnosti cestovať
  • ukážková hodina pre vás a vašich zamestnancov zadarmo
  • vstupný jazykový audit, priebežné monitorovanie progresu
  • dynamická efektívna metóda vyučovania cudzích jazykov s dôrazom na komunikáciu