Jazykové kurzy preplácané úradom práce !!!!!!

  • Ste evidovaným uchádzačom o zamestnanie  na úrade práce??? Chceli by ste sa lepšie uplatniť na trhu práce ???

Ponúkame Vám jazykové kurzy ako možnosť    R E P A S-u    alebo    K O M P A S-u, ktoré Vám môže preplatiť daný úrad práce.

Čo potrebujete ??? Prísť do jazykovej školy so žiadosťou a po schvaľovacom procese môžeme začať 🙂

  • Ste  zamestnaný, alebo  živnostník a výučba cudzieho jazyka by vám pomohla  leppšie sa uplatniť na trhu práce, prípadne vám zachráni vaše pracovné miesto, alebo tým získate lepšiu pracovnú pozíciu?

Ponúkame Vám jazykové kurzy cez projekt NESTRAŤ PRÁCU, ktorý Vám môže preplatiť  úrad práce.

Čo potrebujete ??? Prísť do jazykovej školy so žiadosťou a po schvaľovacom procese môžeme začať 🙂

 

Pre bližšie informácie kontaktujte 0915 494 713, alebo marcelaknoskova@zaraz.sk.