Zápis a ukážkové hodiny

Zápis detí ZŠ a SŠ do jazykových kurzov 
9.9. o 17:00
14.9. o 17:00
– zaradenie do kurzov prebieha nielen na základe ročníka, ale aj podľa jazykovej úrovne žiaka. Pre viac info. nás kontaktujte na tel.č.: 0910 956 566
Zápis a ukážkové hodiny anglického a nemeckého jazyka  pre dospelých 
9.9. o 18:00
14.9. o 18:00